Scholieren

Presteer je minder dan verwacht? Heb je moeite met leren of concentreren op de basisschool of met het aanpassen aan bijvoorbeeld de middelbare school? Weet je niet hoe je moet leren of lukt het je niet deadlines te halen? Verlies je de motivatie? Voel je je soms somber, alleen, niet passen in de klas? Leveren het schoolse leven en/of proefwerken meer dan normale spanning op? Of zijn er vermoedens van bijvoorbeeld ADHD, hoog/meerbegaafdheid of autisme? Spiegel-I biedt hiervoor een totaalaanpak.

wat wil ik ?

Wat heb ik ?

Spiegel-i

Aanpak