Dyslexie

DYSLEXIE

“De ontwikkeling op gebied van lezen en/of spelling loopt achter, ik zal wel dyslexie hebben.”

Scholieren

Kinderen worden snel in een hokje geplaatst, maar vaak heeft je kind slechts een aantal kenmerken die bij dyslexie voor kunnen komen, bijvoorbeeld:

– …de resultaten van het lezen en/of spelling blijven achter bij de verwachtingen
– …het tempo van het lezen is te traag
– …mijn kind weet niet wat hij gelezen heeft, hij geeft soms rare antwoorden
– …mijn kind is slim, maar toch lukt het niet goed met het lezen
– …mijn kind maakt veel spelfouten
– …de moderne vreemde talen zijn een ramp voor mijn kind

Maar is dat wel écht dyslexie?!

Klachten die overeenkomen met dyslexie, zijn niet altijd meteen dyslexie! Maar wat dan wel?!

Wij gaan door middel van een screening en diagnostische interviews (ook met de ouders) kijken waar nou precies het grootste probleem zit in het proces van lezen en spelling. Daarna gaan we aan de slag met de specifieke klachten, gericht op zowel het schoolse deel (bv andere leerstrategieën aanleren) als het sociaal emotionele deel (bv omgaan met gevoel van falen, weinig zelfvertrouwen, emoties zoals boosheid en/of verdriet dat veel niet meer lukt, of het algehele zelfbeeld verbeteren).

Volwassenen

Ben je als jong volwassene of volwassene ook aan het twijfelen of dyslexie misschien bij jou speelt? Is lezen en/of spelling jouw zwakke kant? Dacht je altijd: ik heb geen “talenknobbel?” Misschien is de manier waarop jij informatie verwerkt wel een van de redenen voor mindere prestaties op dit gebied!!

Bij Spiegel-I kunnen we samen eens goed bekijken wat dan de precieze redenen zijn en kunnen we de sterke kanten van jou beter inzetten bij werk en studie. Neem contact op met ons en we plannen snel een moment in voor een eerste afspraak!

Dyscalculie

“ik kan echt niet goed rekenen, zou ik dyscalculie hebben?”

Scholieren

Kinderen worden snel in een hokje geplaatst, maar vaak zijn er slechts een paar kenmerken van dyscalculie aanwezig of loopt het rekenproces net even wat anders dan gemiddeld:

– Het duurt zo lang voor hij/zij de tafeltjes kent…
– hij/zij blijft zo lang op zijn vingers tellen…
– hij/zij snapt niks van verhaalsommen….

Is dit dyscalculie of iets anders?

Wij gaan, vanuit een screening in het proces van rekenen en informatie verwerken, bekijken waar het probleem zit, dan aan de slag met de specifieke klachten, gericht op zowel het schoolse deel (bv andere leerstrategieën aanleren) als het sociaal emotionele deel (bv omgaan met gevoel steeds te falen, ik kan het toch niet, emoties als hoe om te gaan met boosheid, en het algehele zelfbeeld verbeteren ).

Volwassenen

Heb jij als jong volwassene of volwassene ook het gevoel dat er bij jou iets aan de hand kan zijn met je algemene rekenvaardigheden? Was jij op de basisschool ook niet goed in rekenen? Dacht jij “ik heb geen reken/wiskundeknobbel?” Misschien wil je inzicht in hoe je als persoon jouw informatie verwerkt die van invloed is op o.a. je rekenvaardigheden?

Uitgebreid onderzoek mogelijk voor scholieren of volwassenen

Bij blijvende vermoedens van dyslexie of dyscalculie kunnen we desgewenst uitgebreider onderzoek bij een van onze specialisten laten verzorgen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact op met ons voor een eerste gesprek!

SCHOLIEREN

kijk hier

VOLWASSENEN

kijk hier