Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid of meerbegaafdheid

Is je kind heel erg slim, hoogbegaafd of meerbegaafd? Of jijzelf?

Zijn er vermoedens van hoogbegaafdheid? Wat betekent dat precies?

Zijn de resultaten juist niet goed op school terwijl iedereen dat verwacht(te)? Hoe komt dat? Men roept nogal eens: “Hij/zij is toch zo slim, die doet gewoon niets!” “Hij/zij moet eens flink aangepakt worden, is gewoon lui!”.

Veel kinderen en ook jongvolwassenen en volwassenen presteren absoluut niet volgens de verwachtingen, ook al zijn ze erg slim. Dit leidt tot enorme onzekerheid en frustraties en voedt een grote kans op falen op verschillende gebieden, met totale demotivatie als veel voorkomend gevolg.

De informatieverwerking verloopt soms anders dan gemiddeld, de passende leerstrategie kan namelijk een andere zijn dan normaal gebruikt wordt. Vaak is er een enorme onmacht om goed in o.a. het systeem van school/werk te passen en gaan juist veel potentiële mogelijkheden verloren.

Spiegel-I vindt het daarom erg belangrijk om samen met deze kinderen en/of volwassenen de juiste weg te vinden om de talenten en capaciteiten, tot volledige ontwikkeling te laten komen. In een screening/diagnostisch interview bekijken we waar de specifieke sterke en minder sterke kanten liggen. We gaan dan werken aan bijvoorbeeld een betere leerstrategie, omgaan met de frustraties, gevoel steeds te falen en toch slim zijn.

Herkent u dit bij uzelf of bij uw kind? Neem dan contact op met ons voor een eerste gesprek.

SCHOLIEREN

kijk hier

VOLWASSENEN

kijk hier