Methode en boek

Methode

Spiegel-i heeft haar eigen methode ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in het werkveld en het werk van de Amerikaanse persoonlijkheidsonderzoeker, professor David Keirsey (1921-2013). Keirsey deed meer dan zestig jaar onderzoek naar gedrag van mensen en theorieën over menselijk handelen die over 3000 jaar zijn opgebouwd.

Keirsey geeft een concrete verklaring voor ons gedrag door vooral te kijken naar de manier waarop onze hersenen werken. Hij ontwikkelde persoonlijkheidstypen aan de hand van twee basiselementen van menselijke actie:
1. Hoe communiceren we met elkaar
2. Hoe gebruiken we middelen en vaardigheden om doelen te verwezenlijken

Keirsey’s werk gaat verder dan andere theorieën die ten grondslag liggen aan bestaande persoonlijkheidsonderzoeken en testen. In plaats van alleen maar te beschrijven hoe we doen wat we doen, gaat Keirsey naar de bron van ons handelen, namelijk naar de vraag waarom we doen wat we doen. Hij bekijkt dit vanuit de manier waarop onze hersenen omgaan met informatie in ons dagelijks denken en handelen.

De theorie van Keirsey, samen met omgevingsfactoren zoals opvoeding en opleiding, geven een duidelijk beeld van hoe onze informatieverwerking in elkaar zit.

Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Boek NatuurTalent

Bij Spiegel-i nemen we de theorie van Keirsey als uitgangspunt. In ons boek NatuurTalent bieden we concrete, nieuwe voorbeelden en thema’s, op basis van zijn theorie, eigen onderzoek en onze kennis en ervaring. Het boek NatuurTalent vormt de basis van waaruit wij werken bij Spiegel-i. We kijken naar jouw talenten, willen je juist niet veranderen. We geven inzicht in jouw manier van omgaan met informatie, dus hoe je denkt en doet in je dagelijks leven. Vanuit daar bepalen we samen hoe je hier concreet mee om kunt gaan en op ontspannen wijze verder kunt ontwikkelen.

Meer informatie volgt