ADHD

ADHD

“Hij is zo druk, hij zal wel AD(H)D hebben…”

Scholieren

Kinderen worden snel in een hokje geplaatst, maar vaak heeft je kind slechts een aantal kenmerken van AD(H)D, bijvoorbeeld:

– moeite om zich te concentreren in de klas
– druk en impulsief gedrag
– niet lang kunnen focussen op huiswerk
– wisselende stemmingen

Maar is dat wel écht AD(H)D?!

Klachten die overeenkomen met ADHD, zijn niet altijd meteen ADHD! Maar wat dan wel?!

Logisch dat je aan jezelf gaat twijfelen als de resultaten die gevraagd worden (op school bijvoorbeeld), achterblijven. Maar misschien moeten we wel werken aan een betere leerstrategie, je informatieverwerking of de opbouw van je concentratie bestuderen.

Wij gaan goed kijken wat nou de oorzaak kan zijn in eerste instantie. Daarna aan de slag met de specifieke klachten, gericht op zowel het schoolse deel (bijvoorbeeld andere leerstrategieën aanleren) als het sociaal emotionele deel (bijvoorbeeld omgaan met emoties zoals boosheid of verdriet, het gevoel steeds te falen of het algehele zelfbeeld verbeteren).

Volwassenen

Herken je ook dingen hieruit die bij jezelf spelen? Ben jij als jongvolwassene of volwassene zelf ook “druk”, niet goed geconcentreerd, mis je vaak het overzicht van alles in je werk of thuis, ben je onzeker (geworden) en is je zelfvertrouwen minder? Ga je twijfelen aan jezelf?

Kom bij ons langs en samen kijken we waar jouw klachten vandaan kunnen komen. Welk type persoon je bent, bezien vanuit de manier waarop je informatie verwerkt. Waarom het logisch is dat je bepaalde dingen anders aanpakt dan iemand anders. Waarom jouw manier van zijn juist heel positieve kanten heeft, die we dan samen bespreken en versterken!!

Uitgebreid onderzoek mogelijk voor scholieren en volwassenen

Wij bekijken, vanuit jarenlange ervaring en door middel van screening en gesprekken/diagnostische interviews, welke problemen er spelen. Bij blijvende vermoedens van adhd verwijzen we, na overleg, door voor uitgebreider onderzoek bij een van onze specialisten (GZ-psychologen). Spiegel-i werkt ook samen met kinderartsen en psychiaters (bijvoorbeeld voor medicatie, indien nodig).

Neem contact met ons op als je eens vrijblijvend wilt overleggen, of een afspraak wilt maken.

SCHOLIEREN

kijk hier

VOLWASSENEN

kijk hier