Asperger

Syndroom van Asperger

“Hij is sociaal onhandig en alleen maar bezig met technische snufjes, dus hij zal wel Asperger hebben.”

We worden al snel in een hokje geplaatst, maar vaak heb je slechts een aantal kenmerken van Asperger, zoals:

– normaal of bovengemiddeld IQ maar grapjes niet begrijpen

– moeite met inschatten van sociale situaties
– helemaal opgaan in bepaalde interesses
– formeel taalgebruik en autoritair overkomen

Maar is dat wel Asperger?!

Klachten die overeenkomen met het syndroom van Asperger, zijn lang niet altijd Asperger! Stoornissen in het autistisch spectrum, waaronder Asperger, komen relatief weinig voor. Maar wat is er dan wel aan de hand?

Wij gaan dit na in een screening en diagnostisch interview. Vervolgens gaan we meteen aan de slag met de specifieke klachten, gericht op zowel het schoolse deel (bijvoorbeeld andere leerstrategieën aanleren), als het sociaal emotionele deel (bijvoorbeeld omgaan met emoties, starheid, angst en het algehele zelfbeeld verbeteren).

Uitgebreid onderzoek morgelijk voor scholieren of volwassenen

Bij blijvende vermoedens van Asperger verwijzen we eventueel, na overleg en indien nodig, door voor uitgebreider onderzoek bij een van onze specialisten (GZ – psychologen). Spiegel- i werkt ook samen met kinderartsen en psychiaters.

Wil je een vrijblijvend overleggen of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst.

SCHOLIEREN

kijk hier

VOLWASSENEN

kijk hier