Ons multidisciplinair team

Spiegel-i, specialisten in optimale ontwikkeling

Ruim 20 jaar geleden startte drs. Anne Martens, na een carrière in het onderwijs als orthopedagoge en orthodidactica, met haar eigen praktijk. Ze heeft in die tijd op een aantal scholen in Midden-Brabant kinderen, ouders en docenten inzicht gegeven in de problemen van kinderen in hun ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de thuissituatie en school. De praktijk is door de jaren heen uitgebreid met een gedragstherapeut en een psycholoog.

Behandeling in optimale ontwikkeling

We behandelen jongeren bij allerlei gedrags- en ontwikkelingsproblemen die gelinkt kunnen worden aan bijvoorbeeld autisme, AD(H)D maar ook hoogbegaafdheid.  De basis van onze behandeling is de informatieverwerking (o.a. concentratie) en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren als individu in de verschillende sociale contexten, zoals onder andere school en thuis.  De aanpak van de sociaal emotionele ontwikkeling (frustratie, somberheid, angst) is daarbij een extra aandachtspunt.

Wij zorgen dat ouders en jongeren inzicht krijgen in de bestaande problematieken om zo samen doelen te bereiken. Wij gaan altijd uit van de talenten en kwaliteiten van de jongeren. We werken samen met huisartsen, kinderartsen, kinder/jeugdpsychiaters, collega psychologen en orthopedagogen. Daarnaast hebben wij frequent contact met maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, zorg coördinatoren, mentoren en vakdocenten om zo samen op elk gebied tot de beste behandeling te komen.

Persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen

Spiegel-i biedt ook de mogelijkheid voor (jong)volwassenen om een traject te volgen. We kijken samen naar de persoonlijke ontwikkeling op het werk, in relaties en thuis. Denk aan thema’s als burn out, stress, handelen vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen en het gebruiken van je talenten.

Het team

De praktijk Spiegel-i bestaat uit een klein team van talentvolle, gemotiveerde en hoog opgeleide professionals. Wij zijn vooral gespecialiseerd in de problemen op het gebied van de informatieverwerking en de consequenties hiervan op het gedrag en de gehele ontwikkeling. Naast universitaire masters in verschillende vakgebieden, specialiseerden wij ons door middel van trainingen bij vooraanstaande wetenschappers.

Maartje Couwenberg: met 4 afgeronde universitaire masters heeft ze een brede gedragswetenschappelijke achtergrond. Zij heeft op tal van terreinen in verschillende werkvelden gedragswetenschappelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft ze veel ervaring in de klinische praktijk en als docent HBO en Universiteit. Gedrag en interactie vanuit psychologische invalshoek was de focus in alle studies:

  1. Maastricht University: drs. mental health (psycholoog) richting kind en jeugd: specialisatie gedrag in relatie tot psychopathologie
  2. Tilburg University: mr. rechtsgeleerdheid (gezondheidsrecht, victimologie etc.)
  3. VU Amsterdam: drs. in de bedrijfskunde (richting: psychologie en marketing, consumentenpsychologie)
  4. Radboud Universiteit Nijmegen: drs. in de communicatiewetenschap (verwerking en effecten van communicatie)

Achtergrond verder o.a.:
Spiegel-I klinische ervaring 6 jaar
Cursussen/interne opleidingen
Docent universiteit/HBO en teamtrekker (HBO) 3 jaar, didactische aantekening
Gedragsonderzoek consultant deeltijd gedurende 12 jaar

Aansluitend op dit alles, heeft Maartje een groot onderzoek gedaan en materiaal ontwikkeld gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van prof. dr. Keirsey, Amerikaans professor in de psychologie. In de theorie staat de informatieverwerking centraal.

Geertje Wachtels van den Berg: Zij heeft zich in diverse studies vooral toegelegd op de toegepaste psychologie en therapeutische behandelwijze. In New York heeft Geertje een opleiding afgerond bij dr. Johnson, de grondlegger van de developmental transformations, zowel de theorie als de behandelmethode.

Achtergrond, o.a.:
Spiegel-I klinische ervaring 6 jaar
Interne opleidingen PI Vught en Spiegel-I
Hogeschool Arnhem Nijmegen: BA Vaktherapeut
New York: developmental transformations therapie met kwetsbare doelgroepen
Behandelaar Novadic Kentron
Therapeut speciaal onderwijs (SO en VSO Parcours) op het gebied van sociaal emotionele problemen
Therapeut PI Vught (7 jaar): gedetineerden met persoonlijkheidsstoornissen en andere zware problematieken
Specialist autismespectrum problematiek

Anne Martens: Met zowel gedragswetenschappelijke als toegepaste ervaring en opleidingen, heeft zij op veel terreinen handvatten kunnen bieden bij problemen gerelateerd aan opvoeding en onderwijs.

Achtergrond, o.a.:
20 jaar werkervaring als orthopedagoog met eigen praktijk
VU Amsterdam: drs. in de pedagogische wetenschappen met diagnostiek bevoegdheid (richting orthodidactiek)
MO A en B orthopedagogiek, orthodidactiek en remedial teaching
Schoolloopbaan 7 jaar (o.a. directeur zelf opgerichte school). Allerlei vormen van onderwijs: jenaplan, klassikaal, mytylschool, sio school
Pedagogisch medewerker (’t Hooghout)
Psychologisch medewerker zwakzinnigen zorg (o.a. Huize Assisië)

De werkwijze van de medewerkers van Spiegel-i is altijd nuchter, to the point en vanuit positieve en oprechte interesse. Heb je een vraag aan ons of wil je langs komen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.