PDD-NOS

PDD-NOS

“Hij kan moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten en is altijd alleen, hij zal wel pdd-nos hebben.”

Scholieren

Kinderen worden snel in een hokje geplaatst maar vaak heeft je kind slechts een aantal kenmerken van pdd-nos, zoals:

– vertraagde taalontwikkeling
– moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken
– geen aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten
– moeite hebben met verandering van structuur

Maar is dat wel pdd-nos?!

Klachten die overeenkomen met pdd-nos, zijn lang niet altijd pdd-nos!

Stoornissen in het autistisch spectrum, waaronder pdd-nos, komen relatief weinig voor. Maar wat is er dan aan de hand? Wij gaan dit na in een screening en diagnostisch interview. Vervolgens gaan we meteen aan de slag met de specifieke klachten, gericht op zowel het schoolse deel (bijvoorbeeld andere leerstrategieën aanleren) als het sociaal emotionele deel (bijvoorbeeld omgaan met emoties als boosheid, hoe hanteer ik dat, hoe kan ik wat flexibeler worden (dus meer vertrouwen in de buitenwereld krijgen), niet goed weten hoe de sociale interactie plaats vindt, hoe ga ik om met verdriet, wat verwachten anderen van mij: hoe of wanneer zeg ik iets of juist niet).

Uitgebreid onderzoek mogelijk voor scholieren of volwassenen

Bij blijvende vermoedens van pdd-nos verwijzen we, na overleg en indien nodig, door voor uitgebreider onderzoek bij een van onze specialisten (GZ – psychologen). Spiegel- i werkt ook samen met kinderartsen en psychiaters.

Wil je eens vrijblijvend overleggen of langs komen? Neem dan contact met ons op. Wij hebben jarenlange ervaring en al veel kinderen en volwassenen met deze problematiek kunnen helpen.

SCHOLIEREN

kijk hier

VOLWASSENEN

kijk hier