scholieren – aanpak

Aanpak Spiegel-I

In onze aanpak integreren we onderstaande thema’s, afgestemd op jouw persoonlijke vraag en situatie:

1. Informatieverwerking en jouw functioneren  
Samen met jou kijkt Spiegel-I naar jouw informatieverwerking.  In onze behandeling analyseren we, leggen we verbindingen en sporen we oorzaken op bij moeilijkheden. We werken aan manieren om met jouw informatieverwerking tot de beste resultaten te komen in je dagelijks leven (o.a. school, thuis, met vrienden etc.).

2. Concentratie
We zoeken naar de oorzaak als je concentratie een probleem (b)lijkt en kijken samen hoe je het beste hiermee om kunt gaan.

3. (Zelf)inzicht
We kijken samen naar hoe we dingen kunnen verbeteren, waardoor je zelfvertrouwen toeneemt. We halen je beste eigenschappen naar voren en versterken die samen. Ook kijken we hoe je het beste om kunt gaan met voor jou moeilijke situaties thuis of op school en helpen je daarmee verder. Ook de aanpak van frustraties, angstige en sombere gevoelens en gedachten horen bij onze behandeling.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een eerste, geheel vrijblijvende, kennismaking.

Binnen het traject onderscheiden we twee fasen: 

.Fase 1 : Verklaren en verhelderen
– Sessie 1: Psychodiagnostische screening (inzicht in wat er aan de hand kan zijn en niet meteen etiketten plakken, zoals bijvoorbeeld AD(H)D etc.)
– Sessie 2: Gesprek met ouders (bespreken uitkomsten screening en aanvulling informatie van ouders voor beter zicht op de problematiek)

Fase 2 : Aan de slag (meerdere sessies)
Het kind: Hierin richten we ons op wat er moet gebeuren zodat je weer (beter) kunt functioneren op thuis en/of op school. In individuele sessies werken we geïntegreerd aan: 1. hoe in het vervolg je beste eigenschappen te gebruiken, 2. hoe je het beste om kunt gaan met jouw manier van informatie verwerken en concentratie 3. effectief taken aanpakken. De persoonlijke gegevens uit de eerste twee gesprekken zijn voor ons de basis voor de sessies.

Ouders: Ook voor ouders is de mogelijkheid om in een paar sessies meer inzicht te krijgen in de relatie ouders-kind-functioneren. Vanuit onze eigen methodiek geven we je inzicht in wat je rol is en kan zijn bij de ontwikkeling van je kind. De eigenschappen van het kind zijn hierbij het uitgangspunt.

NB. Bij blijvende vermoedens van een stoornis werken we samen met de specialisten op elk vakgebied die uitgebreid onderzoek kunnen doen

Neem contact met ons op voor meer informatie en meld je aan!

Wat wil ik ?

Wat heb ik ?